Nursing Services Department

This image for Image Layouts addon

Introducing
Head of Department

PN. DRINA DALIE

About Us

Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan (JPK) diwujudkan sebagai tulang belakang pengoperasian harian di kawasan klinikal. Kakitangan kejururawatan memainkan peranan yang penting dalam menyediakan penjagaan kesihatan yang berkualiti kepada pesakit. terlibat dalam pelaksanaan pelan rawatan, pemantauan keadaan pesakit, serta memberikan sokongan emosi dan fizikal kepada pesakit dan keluarga mereka seterusnya menyokong kesinambungan operasi hospital secara efisien. Selain itu, JPK juga berperanan dalam penyelidikan dan pembangunan profesional dalam bidang kejururawatan, meningkatkan standard penjagaan kesihatan dan memberi sumbangan kepada pengetahuan kesihatan secara keseluruhan.

Our Objective

  • Menyediakan penjagaan berkualiti tinggi menggunakan amalan berasaskan bukti untuk menggalakkan penjagaan yang optimum, prestasi pengamal yang berkesan dan penggunaan sumber yang cekap.
  • Untuk meningkatkan amalan kejururawatan dengan menawarkan program untuk meneruskan pendidikan kejururawatan profesional. Untuk menggalakkan keselamatan pesakit dengan mengamalkan pencegahan jangkitan dalam semua penjagaan.
  • Untuk memulakan penyertaan aktif dalam projek penyelidikan dan inovasi. Memberi pendidikan kesihatan yang berterusan kepada masyarakat Untuk bekerjasama dalam hubungan kerja interaktif antara Perkhidmatan Kejururawatan dan ahli fakulti dalam membangunkan persekitaran pembelajaran pengajaran dan penyelidikan yang kuat.

Our Vision

Memimpin dan memperkasakan profesion kejururawatan dalam meningkatkan penjagaan kesihatan secara holistik dan kolaboratif melalui pemerkasaan.

Our Mission

Komited untuk memberikan penjagaan mengikut piawaian untuk mencapai prestasi cemerlang dan berada dalam amalan profesional kejururawatan melalui pendidikan, penyelidikan, inovasi, kerjasama dan penjagaan yang berkualiti.

OurServices

Menyediakan Polisi & SOP mengikut MSQH​