Pelawaan Sebut Harga Membekal Dan Menghantar Keperluan Bahan Pakai Habis (Bukan Gunasama) Untuk Kegunaan Pengujian Sampel Di Jabatan Patologi, Hospital Universiti Malaysia Sabah