Program Pemberian Vaksin Influenza

Program Pemberian Vaksin Influenza Kepada Kakitangan Jabatan Pendaftaran Negara (Sabah) & Jabatan Pendaftaran Negara (Labuan) 1. Ogos 2023-

Seramai 281 orang kakitangan JPN seluruh Sabah telah menerima suntikan vaksin influenza. Paramedik dan pemandu HUMS telah bergerak ke setiap zon lokasi JPN Sabah yang tersenarai. Seramai 14 orang kakitangan telah telibat dalam program ini dan bertugas mengikut lokasi. 2. 15/11/2023- Seramai 27 orang kakitangan JPN Labuan telah menerima suntikan vaksin influenza ini. Seramai 4 orang kakitangan telah terlibat dalam program pada hari ini. - Program ini telah menarik perhatian daripada agensi luar selain JPN. Diharapkan pada masa akan datang agensi-agensi lain ini akan mendapatkan khidmat perubatan daripada pihak HUMS secara keseluruhan.