Anesthesia / ICU Department

This image for Image Layouts addon

Introducing
Head of Department

Prof. Dr. Rajesh Kumar Muniandy
Ketua Jabatan Anestesiologi & Rawatan Rapi,
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan